Titik A dan B masing-masing bermuatan listrik ˆ’10 μC dan +40 μC. Mula-mula kedua muatan diletakkan terpisah 0, 5 meter sehingga timbul gaya Coulomb F Newton. Jika jarak A dan B diubah menjadi 1, 5 meter, maka gaya Coulomb yang timbul adalah

Titik A dan B masing-masing bermuatan listrik ˆ’10 μC dan +40 μC. Mula-mula kedua muatan diletakkan terpisah 0, 5 meter sehingga timbul gaya Coulomb F Newton. Jika jarak A dan B diubah menjadi 1, 5 meter, maka gaya Coulomb yang timbul adalah 1/9 f

Titik A dan B masing-masing bermuatan listrik ˆ’10 μC dan +40 μC. Mula-mula kedua muatan diletakkan terpisah 0, 5 meter sehingga timbul gaya Coulomb F Newton. Jika jarak A dan B diubah menjadi 1, 5 meter, maka gaya Coulomb yang timbul adalah

Titik A dan B masing-masing bermuatan listrik ˆ’10 μC dan +40 μC. Mula-mula kedua muatan diletakkan terpisah 0, 5 meter sehingga timbul gaya Coulomb F Newton. Jika jarak A dan B diubah menjadi 1, 5 meter, maka gaya Coulomb yang timbul adalah 1/9 f