Hamba yang meyakini adanya Raqib dan Atid sebagai Malaikat yang ditugaskan mencatat amal baik dan buruk akan selalu berusaha jujur dan tidak berbuat curang, keyakinan ini akan melahirkan sikap tawakal. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap tersebut adalah

Hamba yang meyakini adanya Raqib dan Atid sebagai Malaikat yang ditugaskan mencatat amal baik dan buruk akan selalu berusaha jujur dan tidak berbuat curang, keyakinan ini akan melahirkan sikap tawakal. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap tersebut adalah ilham mengikuti bimbingan belajar intensif sehingga diterima di itb